Archives

Vil du styrke dit parforhold?

At være i et godt parforhold kan være noget af det bedste ved livet. Desværre kan er dårligt parforhold påvirke parret som helhed samt de enkelte individer utrolig meget på dårlig vis. Det er ærgerligt, hvis et ellers godt fungerende og lykkeligt par går til grunde på grund af skænderier og andre problemer. Der kan eksempelvis være tale om tillidsproblemer, hvor dialogen konstant kører i ring uden at man rigtigt får lyttet til hinanden. Her kan det være en god idé at få hjælp fra en autoriseret psykolog til at opnå et bedre parforhold gennem terapi. Der findes heldigvis flere erfarne psykologer til parterapi i København, som har effektive redskaber til at få parforholdet på rette spor igen.

Hvordan fungerer parterapi?

Parterapi er en samtale mellem parret og en psykolog. Psykologen observerer parrets dialog, hvor de hver især får talefrihed uden afbrydelser. Psykologen kan gennem observationerne forstå de ønsker og behov, som de hver især udtrykker. Par med problemer lytter sjældent til hinanden, hvor psykologens rolle er at præcise de ønsker og behov, som ellers bliver overhørt. Idéen bag terapien er at komme ud med frustrationerne, så begge parter får talt ud og bliver lyttet til, hvilket fremmer forståelsen for hinandens synspunkter.

Terapi med henblik på skilsmisse

I følge Danmarks Statistik i 2014 vil over 54% af de gifte danskere ende ud i skilsmisser. Der er forskellige årsager til denne udvikling, men skilsmisseprocessen er hård – uanset hvad årsagen er. Det er både hårdt for parret som en samlet helhed og hver for sig samt for familien og bekendte. Processen kan være meget svær at håndtere, hvorfor terapi med henblik på skilsmisse bør bruges som redskab til at komme igennem den svære tid. Der opstår mange forskellige reaktioner efter en skilsmisse som blandt andet depression, følelse af ensomhed, identitetskrise og bebrejdelser. Disse reaktioner kan en kompetent og brugbar parterapeut hjælpe med at få bearbejdet med henblik på at opnå en god livskvalitet. Terapien i forbindelse med en skilsmisse skal bruges som redskab til at kunne overskue sorgen og komme igennem dem. En parterapeut har stor kendskab til par med problemer og kan både hjælpe i selve skilsmisseprocessen, men også før, så en eventuel skilsmisse forhåbentlig kan afværges.

Er parterapi ensbetydende med et dårligt parforholdet?

Parterapi henvender sig ikke kun til par med problemer. Det kan også blot dreje sig om et ønske om at styrke et godt parforholdet yderligere. Det er vigtigt at værdsætte hinanden og lytte til hinanden. Det er af den grund anbefalelsesværdigt at besøge en parterapeut for at sikre, at alle i forholdet trives uden frustrationer.

Uanset om der er tale om et succesfuldt par, et skilsmissetruet par eller et par med små skænderier kan parforholdet altid styrkes og blive mere tillidsfuldt. Her er det en god idé at søge professionel hjælp hos en parterapeut, som kan bidrage til få forholdet styrket.

Psykolog Vitha Weitemeyer
Din psykolog i Søborg
Buddingevej 306
2860 Søborg
Tlf: 60 77 38 14