Archives

Har du angst?

Livstidsrisikoen for at få angst er estimeret til at være én ud af fem danskere. Det betyder, at hver femte dansker på mindst ét tidspunkt i livet vil opleve angst i en eller anden form og grad. Det er dog vidt forskelligt hvilken slags angst, der er tale om.

behandling af angst

De overordnede typer af angst er:

  • Generaliseret angst
  • Panikangst
  • Fobier
  • Præstationsangst og social angst

Mange personer vil gennem hele deres liv opleve generaliseret angst i form af nervøsitet og bekymringer om fremtiden. Adskillige personer vil også til tider uden grund opleve panikangst med hjertebanken og anfald. Relativt mange personer har desuden også forbier, for eksempelvis for fly eller edderkopper. Nervøsitet, hjertebanken og anfald kan også vise sig i sociale sammenhænge eller i situationer, hvor der skal præsteres foran andre personer.

Hvornår skal angst behandles?

Som nævnt ovenfor oplever langt de fleste personer angst i deres liv på et eller andet tidspunkt, hvilket er helt almindeligt. Angst kan dog opstå så ofte eller så voldsomt, at angsten bliver styrende for dit liv, og det er i de situationer, hvor angsten bliver et for stort problem, at det bør behandles. Det er ikke altid, at den angstramte person selv er klar over alvoren af angsten, og af den grund bør der lyttes til pårørende i forbindelse med vurderingen af angstproblemet. I situationer med mistanke om angst, kan der hos gennem en grunding konsultation hos en psykolog i Århus vurderes, om angsten påvirker i så høj en grad, at angsten bør behandles.

Hvordan behandles angst?

Til behandling er det heldigvis muligt at søge hjælp hos en erfaren psykolog i Århus til angst af alle typer, hvor du vil modtage behandling efter din type af angst. Behandlingen foregår overordnet gennem terapi, hvor der vil være et stort fokus på, at du som angstramt person forstår din angst. Du vil på den måde lære hvornår og hvorfor din angst opstår, hvilket med tiden vil gøre det muligt at mindske og kontrollere angsten. Den terapeutiske bearbejdning af angsten kan foregå gennem psykoterapi, kognitiv terapi, ACT (accept-and-commitment terapy), klinisk hypnose og mindfullness. Alt efter typen af din angst vil én eller flere metoder udvælges, så du kan lære at styre din angst.

Så hurtigt kan du blive angstfri

Alle behandlingsmetoder til angst er evidensbaserede, hvilket betyder, at du med stor sikkerhed vil opleve forbedringer af din angst, hvis du modtager den rette behandling. Behandlingens varighed afhænger af typen, hyppigheden og graden af din angst. I nogle tilfælde er det muligt at overkomme sin angst mod edderkopper efter én enkelt konsultation og behandling hos psykologen, hvorimod der i andre tilfælde er brug for flere omgange af behandlinger. Det kan i sig selv være angstprovokerende at erkende sin angst og indgå i et behandlingsforløb hos en psykolog, men det vil med sikkerhed være et valg, som med tiden vil gøre din hverdag angstfri.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38

Vil du styrke dit parforhold?

At være i et godt parforhold kan være noget af det bedste ved livet. Desværre kan er dårligt parforhold påvirke parret som helhed samt de enkelte individer utrolig meget på dårlig vis. Det er ærgerligt, hvis et ellers godt fungerende og lykkeligt par går til grunde på grund af skænderier og andre problemer. Der kan eksempelvis være tale om tillidsproblemer, hvor dialogen konstant kører i ring uden at man rigtigt får lyttet til hinanden. Her kan det være en god idé at få hjælp fra en autoriseret psykolog til at opnå et bedre parforhold gennem terapi. Der findes heldigvis flere erfarne psykologer til parterapi i København, som har effektive redskaber til at få parforholdet på rette spor igen.

Hvordan fungerer parterapi?

Parterapi er en samtale mellem parret og en psykolog. Psykologen observerer parrets dialog, hvor de hver især får talefrihed uden afbrydelser. Psykologen kan gennem observationerne forstå de ønsker og behov, som de hver især udtrykker. Par med problemer lytter sjældent til hinanden, hvor psykologens rolle er at præcise de ønsker og behov, som ellers bliver overhørt. Idéen bag terapien er at komme ud med frustrationerne, så begge parter får talt ud og bliver lyttet til, hvilket fremmer forståelsen for hinandens synspunkter.

Terapi med henblik på skilsmisse

I følge Danmarks Statistik i 2014 vil over 54% af de gifte danskere ende ud i skilsmisser. Der er forskellige årsager til denne udvikling, men skilsmisseprocessen er hård – uanset hvad årsagen er. Det er både hårdt for parret som en samlet helhed og hver for sig samt for familien og bekendte. Processen kan være meget svær at håndtere, hvorfor terapi med henblik på skilsmisse bør bruges som redskab til at komme igennem den svære tid. Der opstår mange forskellige reaktioner efter en skilsmisse som blandt andet depression, følelse af ensomhed, identitetskrise og bebrejdelser. Disse reaktioner kan en kompetent og brugbar parterapeut hjælpe med at få bearbejdet med henblik på at opnå en god livskvalitet. Terapien i forbindelse med en skilsmisse skal bruges som redskab til at kunne overskue sorgen og komme igennem dem. En parterapeut har stor kendskab til par med problemer og kan både hjælpe i selve skilsmisseprocessen, men også før, så en eventuel skilsmisse forhåbentlig kan afværges.

Er parterapi ensbetydende med et dårligt parforholdet?

Parterapi henvender sig ikke kun til par med problemer. Det kan også blot dreje sig om et ønske om at styrke et godt parforholdet yderligere. Det er vigtigt at værdsætte hinanden og lytte til hinanden. Det er af den grund anbefalelsesværdigt at besøge en parterapeut for at sikre, at alle i forholdet trives uden frustrationer.

Uanset om der er tale om et succesfuldt par, et skilsmissetruet par eller et par med små skænderier kan parforholdet altid styrkes og blive mere tillidsfuldt. Her er det en god idé at søge professionel hjælp hos en parterapeut, som kan bidrage til få forholdet styrket.

Psykolog Vitha Weitemeyer
Din psykolog i Søborg
Buddingevej 306
2860 Søborg
Tlf: 60 77 38 14

Søger du en børnepsykolog i København?

Vi vil alle vores børn det bedste, men nogle gange sker der ting, som man ikke kan styre. Børn kan blive meget påvirkede af eksempelvis en skilsmisse, konflikter i hjemmet eller i skolen. Her kan en psykolog være en god løsning. Man kan selvfølgelig godt selv tale med barnet og prøve at sikre sig, at alting er godt, men ofte ser man ikke dét en professionel ville have set. Det er ikke et svigt eller på nogen måde at give op, hvis man opsøger en psykolog i København til et barn der måske ikke trives eller går igennem en hård tid, snarere det modsatte.

Sådan fungerer børneterapi

Der er selvfølgelig forskel på den behandling man kan give et barn, og den man ville give en voksen. Når man har et barn til psykolog følger der også et behov for regelmæssigt at se forældrene til en samtale. Forældrene skal følge med i barnets udvikling, både for at kunne håndtere de forandringer der kommer, men også for at hjælpe på vej og støtte op om barnets fremgang.

Første møde

Til det første møde vurderes barnet og dennes respons til forskellige spørgsmål og lignende. En psykolog med speciale i børneterapi, er trænet til også at høre de ting, barnet ikke siger højt. Psykologen vil vurdere hvad barnet har brug for, både i form af terapi, men også i form af ændringer i hjemmet. Vær ikke bange for, at psykologen vender op og ned på hjemmet. Det er vigtigt med en stabil hjemmebase, så der ikke er risiko for, at denne pludselig vil have jer til at gøre alting anderledes. Snarere vil der måske være tale om gradvise ændringer, eller ændringer i, hvordan man taler til barnet.

Børnepsykolog

Opfølgning og forældresamtale

Ved den første forældresamtale vil psykologen fortælle om barnet og hvad dette oplever. Det kan være skræmmende for en forældre, at se andres syn på ens barn, og det er her vigtigt at man er åben for, at man måske ikke ser sit barn med klare øjne. Psykologen kan sagtens komme frem til, at problemet er noget helt andet, end man selv troede. Undlad at diskutere med psykologen, men prøv at acceptere at der her er en person der kan hjælpe med at løse problemet.

En psykolog er ikke bare en psykolog. Sørg for at barnet er trygt ved den, du vælger. Er psykologen på Frederiksberg ikke den rigtige, kan det være at en på Vesterbro eller Amager er.

Psykologisk Praksis v/ Susanne Scherff
Falkoner Allé 63
2000 Frederiksberg
Tlf: 28 81 90 96