Archives

Bliv en bedre studerende gennem psykologhjælp

Flere og flere studietrivselsundersøgelser fra landets universiteter viser, at mange studerende er stressede. Krav og forventninger til at gennemføre studiet hurtigt på samme tid med, at der helst også skal noget studierelevant arbejde på CV’et, får mange studerende ned med nakken. Det store fokus på præstationer medfører et generelt højt stressniveau hos de studerende, hvor blandt andet eksamensangst kan opstå. Det bliver hurtigt en ond cirkel, som er svær at bryde. Det er derfor vigtigt at tage hånd om dine mentale sundhed så hurtigt så muligt, hvilket du kan gøre gennem psykologhjælp til studerende.

 

Psykologrådgivning målrettet til studerende

Af studie- og arbejdsmæssige udfordringer er følgende blandt de hyppigste udfordringer:

 • Stress
 • Mental udmattelse
 • Angst – for eksempel i forbindelse med eksamener og præsentationer
 • Usikkerheder
 • Bekymringer
 • Lavt selvværd
 • Depressive tanker 

Hvis du kan nikke ja til én eller flere af de nævnte udfordringer, så kan du med sikkerhed også få glæde af målrettet psykologrådgivning til studerende.

 

Sådan fungerer psykologrådgivningen

Første skridt er at opsøge en psykolog, hvorefter du i samarbejde med denne psykolog vil få overblik over dit behov og dine ønsker. Herefter kan der planlægges et forløb, som du skal følge for at få håndteret de udfordringer, som du døjer med lige nu. De mest almindelige typer af psykologhjælp til unge består af samtaleterapi og hypnose. Alt efter dine udfordringer såvel som ønsker vil de forskellige psykologiske løsninger blive tilpasset, så du er tryg ved at besøge din tilknyttede psykolog. Det er meget forskelligt, hvor ofte psykologen bør besøges. Det anbefales dog at starte ordentligt op i et forløb, hvor du for eksempel ser psykologen hver eller hver anden uge, så I får en relation, og så der hurtigt sker forbedringer i din trivsel. Når der er kommet ro på igen, kan du sagtens holde pauser fra forløbet, hvorefter du så selv booker dig ind på ekstra møder, når du har brug for det – eksempelvis op til en eksamen. Således er rådgivningen en fleksibel løsning, så hjælpen er nær, når du har brug for det.

 

Psykologrådgivning med studierabat

Psykologrådgivning er en af de få sundhedsydelser, som vi danskere selv skal betale for. Det afholder desværre mange studerende i at få den nødvendige hjælp. For at imødekomme dette problem er det heldigvis muligt at finde en studievenlig psykolog i Viborg, som tilbyder studierabat for alle psykologforløb.

 

 

Munk Schandorff

Toldboden 1, 3. sal B

8800 Viborg

27828414

Har du angst?

Livstidsrisikoen for at få angst er estimeret til at være én ud af fem danskere. Det betyder, at hver femte dansker på mindst ét tidspunkt i livet vil opleve angst i en eller anden form og grad. Det er dog vidt forskelligt hvilken slags angst, der er tale om.

behandling af angst

De overordnede typer af angst er:

 • Generaliseret angst
 • Panikangst
 • Fobier
 • Præstationsangst og social angst

Mange personer vil gennem hele deres liv opleve generaliseret angst i form af nervøsitet og bekymringer om fremtiden. Adskillige personer vil også til tider uden grund opleve panikangst med hjertebanken og anfald. Relativt mange personer har desuden også forbier, for eksempelvis for fly eller edderkopper. Nervøsitet, hjertebanken og anfald kan også vise sig i sociale sammenhænge eller i situationer, hvor der skal præsteres foran andre personer.

Hvornår skal angst behandles?

Som nævnt ovenfor oplever langt de fleste personer angst i deres liv på et eller andet tidspunkt, hvilket er helt almindeligt. Angst kan dog opstå så ofte eller så voldsomt, at angsten bliver styrende for dit liv, og det er i de situationer, hvor angsten bliver et for stort problem, at det bør behandles. Det er ikke altid, at den angstramte person selv er klar over alvoren af angsten, og af den grund bør der lyttes til pårørende i forbindelse med vurderingen af angstproblemet. I situationer med mistanke om angst, kan der hos gennem en grunding konsultation hos en psykolog i Århus vurderes, om angsten påvirker i så høj en grad, at angsten bør behandles.

Hvordan behandles angst?

Til behandling er det heldigvis muligt at søge hjælp hos en erfaren psykolog i Århus til angst af alle typer, hvor du vil modtage behandling efter din type af angst. Behandlingen foregår overordnet gennem terapi, hvor der vil være et stort fokus på, at du som angstramt person forstår din angst. Du vil på den måde lære hvornår og hvorfor din angst opstår, hvilket med tiden vil gøre det muligt at mindske og kontrollere angsten. Den terapeutiske bearbejdning af angsten kan foregå gennem psykoterapi, kognitiv terapi, ACT (accept-and-commitment terapy), klinisk hypnose og mindfullness. Alt efter typen af din angst vil én eller flere metoder udvælges, så du kan lære at styre din angst.

Så hurtigt kan du blive angstfri

Alle behandlingsmetoder til angst er evidensbaserede, hvilket betyder, at du med stor sikkerhed vil opleve forbedringer af din angst, hvis du modtager den rette behandling. Behandlingens varighed afhænger af typen, hyppigheden og graden af din angst. I nogle tilfælde er det muligt at overkomme sin angst mod edderkopper efter én enkelt konsultation og behandling hos psykologen, hvorimod der i andre tilfælde er brug for flere omgange af behandlinger. Det kan i sig selv være angstprovokerende at erkende sin angst og indgå i et behandlingsforløb hos en psykolog, men det vil med sikkerhed være et valg, som med tiden vil gøre din hverdag angstfri.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38

Overvind dit traume gennem autoriseret psykologhjælp

traume

Mennesker kan være plaget resten af livet, hvis de har oplevet traumer på et tidspunkt i deres liv. Traumets grad afhænger af menneskets alder og selve episoden med traumet. Reaktionen på traumet og menneskets modtagende støtte efterfølgende har også stor betydning for, hvor hurtigt mennesket kan overvinde traumet. Det er blandt andet muligt at overvinde traumet med traumeterapi fra en autoriseret psykolog, som kan give den nødvendige støtte.

Konsekvenser af traumer

Et traume kan blandt andet opstå efter kriser, sorg og seksuelle overgreb, som giver ar på sjælen. Det er ikke alle mennesker, som er klar over, at de lider af konsekvenserne efter et traume. Det kan også være utrolig svært at indrømme over for sig selv og sine pårørende, at man er psykisk påvirket efter et traume. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på symptomer for konsekvenser af traumer. Reaktioner på traumer bliver typisk kendetegnet ved, at der er daglige begivenheder, som påminder mennesket om traumet. Det kan medføre panikanfald, ubehagelig flashbacks, mareridt og dissociationer. I nogle tilfælde er det blot ét enkelt visuelt eller auditivt flashback, som kan frembringe ubehagelige minder fra traumet.

Bearbejdelse og overvindelse af traumet

En autoriseret psykolog bør kontaktes, hvis der er mistanke om et traume, som kan give psykiske konsekvenser. Jo før problemet bearbejdes, jo hurtigere er det muligt at overvinde traumet. Det er derfor altid en god idé at kontakte en psykolog med henblik på at vurdere situationens omfang. Her kan den erfarne psykolog vurdere menneskets tilstand, hvorefter der kan udvikles en individuel traumebehandling, så konsekvenserne af traumet mindskes mest muligt. Traumebehandlingen vil blive individuelt tilpasset til menneskets psykiske tilstand og traumets omfang. Bearbejdelse af traumet vil foregå ved at styrke menneskets tillid og ressourcer, så mennesket bliver mere bevidst om sit problem. Ved at skabe forståelse for hvornår og hvorfor konsekvenser af traumet optræder, er det efterfølgende muligt at lære at kunne kontrollere problemet. En øget kropbevidsthed bliver et redskab til at kontrollere konsekvenserne, så det på sigt er muligt at slippe af med panikanfald, flashbacks, dissociationer og mareridt.

På den måde er det muligt at få traumet gemt længere væk, så det ikke påvirker menneskets hverdag. Denne teknik har også til formål at fjerne det selvhad, den skyldfølelse og den vrede, som typisk opleves i hverdagen. Det vil derfor øge livskvaliteten at få hjælp til at bearbejdet traumet, da konsekvenser mindskes. Med regelmæssig psykologhjælp er det derfor muligt at få overvundet traumet, så mennesket igen kan fortsætte sit liv uden problemer. Mennesker, som har modtaget psykologhjælp, vil ikke blot få fjernet problemerne, men også blive styrket gennem selvudvikling til at kunne klare kommende problemer.

 

Psykolog Melinda Marton

Vester Voldgade 100

1552 København V

29 82 74 17

 

 

Vil du styrke dit parforhold?

At være i et godt parforhold kan være noget af det bedste ved livet. Desværre kan er dårligt parforhold påvirke parret som helhed samt de enkelte individer utrolig meget på dårlig vis. Det er ærgerligt, hvis et ellers godt fungerende og lykkeligt par går til grunde på grund af skænderier og andre problemer. Der kan eksempelvis være tale om tillidsproblemer, hvor dialogen konstant kører i ring uden at man rigtigt får lyttet til hinanden. Her kan det være en god idé at få hjælp fra en autoriseret psykolog til at opnå et bedre parforhold gennem terapi. Der findes heldigvis flere erfarne psykologer til parterapi i København, som har effektive redskaber til at få parforholdet på rette spor igen.

Hvordan fungerer parterapi?

Parterapi er en samtale mellem parret og en psykolog. Psykologen observerer parrets dialog, hvor de hver især får talefrihed uden afbrydelser. Psykologen kan gennem observationerne forstå de ønsker og behov, som de hver især udtrykker. Par med problemer lytter sjældent til hinanden, hvor psykologens rolle er at præcise de ønsker og behov, som ellers bliver overhørt. Idéen bag terapien er at komme ud med frustrationerne, så begge parter får talt ud og bliver lyttet til, hvilket fremmer forståelsen for hinandens synspunkter.

Terapi med henblik på skilsmisse

I følge Danmarks Statistik i 2014 vil over 54% af de gifte danskere ende ud i skilsmisser. Der er forskellige årsager til denne udvikling, men skilsmisseprocessen er hård – uanset hvad årsagen er. Det er både hårdt for parret som en samlet helhed og hver for sig samt for familien og bekendte. Processen kan være meget svær at håndtere, hvorfor terapi med henblik på skilsmisse bør bruges som redskab til at komme igennem den svære tid. Der opstår mange forskellige reaktioner efter en skilsmisse som blandt andet depression, følelse af ensomhed, identitetskrise og bebrejdelser. Disse reaktioner kan en kompetent og brugbar parterapeut hjælpe med at få bearbejdet med henblik på at opnå en god livskvalitet. Terapien i forbindelse med en skilsmisse skal bruges som redskab til at kunne overskue sorgen og komme igennem dem. En parterapeut har stor kendskab til par med problemer og kan både hjælpe i selve skilsmisseprocessen, men også før, så en eventuel skilsmisse forhåbentlig kan afværges.

Er parterapi ensbetydende med et dårligt parforholdet?

Parterapi henvender sig ikke kun til par med problemer. Det kan også blot dreje sig om et ønske om at styrke et godt parforholdet yderligere. Det er vigtigt at værdsætte hinanden og lytte til hinanden. Det er af den grund anbefalelsesværdigt at besøge en parterapeut for at sikre, at alle i forholdet trives uden frustrationer.

Uanset om der er tale om et succesfuldt par, et skilsmissetruet par eller et par med små skænderier kan parforholdet altid styrkes og blive mere tillidsfuldt. Her er det en god idé at søge professionel hjælp hos en parterapeut, som kan bidrage til få forholdet styrket.

Psykolog Vitha Weitemeyer
Din psykolog i Søborg
Buddingevej 306
2860 Søborg
Tlf: 60 77 38 14

Søger du en børnepsykolog i København?

Vi vil alle vores børn det bedste, men nogle gange sker der ting, som man ikke kan styre. Børn kan blive meget påvirkede af eksempelvis en skilsmisse, konflikter i hjemmet eller i skolen. Her kan en psykolog være en god løsning. Man kan selvfølgelig godt selv tale med barnet og prøve at sikre sig, at alting er godt, men ofte ser man ikke dét en professionel ville have set. Det er ikke et svigt eller på nogen måde at give op, hvis man opsøger en psykolog i København til et barn der måske ikke trives eller går igennem en hård tid, snarere det modsatte.

Sådan fungerer børneterapi

Der er selvfølgelig forskel på den behandling man kan give et barn, og den man ville give en voksen. Når man har et barn til psykolog følger der også et behov for regelmæssigt at se forældrene til en samtale. Forældrene skal følge med i barnets udvikling, både for at kunne håndtere de forandringer der kommer, men også for at hjælpe på vej og støtte op om barnets fremgang.

Første møde

Til det første møde vurderes barnet og dennes respons til forskellige spørgsmål og lignende. En psykolog med speciale i børneterapi, er trænet til også at høre de ting, barnet ikke siger højt. Psykologen vil vurdere hvad barnet har brug for, både i form af terapi, men også i form af ændringer i hjemmet. Vær ikke bange for, at psykologen vender op og ned på hjemmet. Det er vigtigt med en stabil hjemmebase, så der ikke er risiko for, at denne pludselig vil have jer til at gøre alting anderledes. Snarere vil der måske være tale om gradvise ændringer, eller ændringer i, hvordan man taler til barnet.

Børnepsykolog

Opfølgning og forældresamtale

Ved den første forældresamtale vil psykologen fortælle om barnet og hvad dette oplever. Det kan være skræmmende for en forældre, at se andres syn på ens barn, og det er her vigtigt at man er åben for, at man måske ikke ser sit barn med klare øjne. Psykologen kan sagtens komme frem til, at problemet er noget helt andet, end man selv troede. Undlad at diskutere med psykologen, men prøv at acceptere at der her er en person der kan hjælpe med at løse problemet.

En psykolog er ikke bare en psykolog. Sørg for at barnet er trygt ved den, du vælger. Er psykologen på Frederiksberg ikke den rigtige, kan det være at en på Vesterbro eller Amager er.

Psykologisk Praksis v/ Susanne Scherff
Falkoner Allé 63
2000 Frederiksberg
Tlf: 28 81 90 96

Psykologisk hjælp mod stress

Stress er en folkesygdom, som rammer uhyggeligt ofte. I et moderne samfund, hvor tempoet er højt, og man skal navigere i en stigende strøm af nyheder og valgmuligheder, hvad enten det gælder job eller fritid, er stress efterhånden et vilkår, som man skal forholde sig til før eller siden. Alle kan blive ramt af stress, og hvis du først for alvor får det, risikerer du at blive langtidssyg. Derfor bør du tage begyndende tegn på stress meget alvorligt. Det dur ikke at tænke, at det kun er andre mennesker, der går ned med stress, for der er stor risiko for, at du selv bliver ramt på et tidspunkt i livet, hvis du ikke passer på dig selv.

Stress fri

Ramt af stress – hvad gør jeg?

Hvis du først er ramt af stress, kan det få alvorlige følger. Er du så hårdt ramt, at du enten har måttet sygemelde dig eller er på nippet til det, bør du søge professionel hjælp. Stress kan udløse depression og har en række ubehagelige fysiske og psykiske symptomer, som kan virke forkrøblende og forhindre dig i at leve et godt liv. Det er en lidelse, der ikke kun påvirker dig selv, men også dine nærmeste. Du kan lide af søvnbesvær, være konstant anspændt og nervøs, opleve grådanfald, der tilsyneladende er uden årsag, såvel som hjertebanken, åndedrætsbesvær og hukommelsestab. Listen over symptomer lang, men du kan overkomme stress, hvis du tager din situation seriøst og søger hjælp.

Terapi mod stress

Hvis dine problemer er direkte relateret til stress, kan det være en idé at søge hjælp hos en stresscoach. Coaching kan være et effektivt middel til at afstresse og komme både dine umiddelbare symptomer såvel som årsagerne til, at du er stresset, til livs. Stresscoaching udbydes både i Odense, Århus og København. Hvis din stress har dybereliggende årsager eller er akkompagneret af depression, angst, lavt selvværd eller andre dybt personlige krisetilstande, bør du nok opsøge psykologisk hjælp for at komme problemerne til livs. I Odense finder du psykologer, der er specialiseret i at behandle stress såvel som psykiske problemer og lidelser. Det er en god idé at læse om psykologens baggrund såvel som hans eller hendes metoder, inden du beslutter dig for en behandler. Det er vidt forskelligt, hvilken behandlingsform der appellerer til én, og for at behandlingen er virkningsfuld er det alfa og omega, at du føler dig tryg ved og har tillid til din behandler.

Terapi Fyn
Wichmandsgade 11, 1.sal, baghuset C,
5000 Odense
Tlf: 71 23 70 71